Lekkage waterleiding

Lekkage van de waterleiding. Hierbij denken we allemaal in eerste instantie aan een scenario waarbij het water uit de leidingen spuit. Echter zien we in de praktijk dat een lekkage vaak veel subtieler verloopt. Zo komt het geregeld voor dat een lekkage van de waterleiding al langer aanwezig is. Dagen, weken of zelfs maanden. Het duurt dan lang voordat deze ontdekt wordt.

Dit is in potentie zeer schadelijk. Nadelige effecten van een onontdekt lek in de waterleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Schimmelvorming: Vochtige ruimtes zijn onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van schimmel. Heb je bijvoorbeeld te maken met een lekkage in de waterleiding? dan druppelt er water op de onderliggende vloer. De ruimte waarin de waterleiding zich dan bevindt, wordt direct een stuk vochtiger. Dit trekt schimmels aan. En schimmels trekken op hun beurt weer een groot aantal andere problemen aan. Te denken valt dan aan ongedierte en bacterien.

  • Aantastingen vloeren, muren en plafonds: Tegelijkertijd dreigt bij een lekkage ook het gevaar op aantasting van vloeren, muren en plafonds. Vochtplekken zijn bijvoorbeeld lastig weg te krijgen. Bovendien zijn vochtplekken soms ook gevaarlijk. Beton brokkelt er op den duur door af. Ook is er de mogelijkheid dat het de gehele constructie van je huis aantast. Hecht je waarde aan je eigen veiligheid? Dan is het niet onbelangrijk om een lekkage op tijd te ontdekken.

  • Gezondheidsproblemen: Er is soms ook sprake van wat ernstigere gevallen. Het is dan zelfs mogelijk dat een lekkage van de waterleiding leidt tot gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld wanneer je last hebt van een allergie voor schimmels, huisstofmijt of pollen. Deze gedijen allen bij een vochtige omgeving. Mensen met een zwakkere gezondheid stellen het immuunsysteem zo zwaar op de proef. Zeker wanneer ze een lekkage hun gang laten gaan.

Lekkage waterleiding in een vroeg stadium verhelpen

Gelukkig is het zeker niet nodig om te wachten. Bijvoorbeeld tot het water je aan de lippen staat. Je kunt veel eerder achter een lekkage van de waterleiding komen. Tegenwoordig zijn hier namelijk een groot aantal verschillende mogelijkheden voor. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het om non-destructief onderzoek gaat. Dat wil zeggen dat er geen beschadigingen of veranderingen aan de waterleiding worden aangebracht.

Het onderzoek naar een mogelijke lekkage van de waterleiding gebeurt op een speciale manier. Puur door middel van technieken die al het materiaal voor de volle 100% intact houden. Hiermee is het ook totaal geen intrusieve manier. Bij het vinden van een mogelijke water lekkage.

En mocht het nu blijken dat er toch sprake van is? Dan is het wel zo fijn dat we dit meteen voor je oplossen. Wij zijn ervaringsdeskundige op het gebied van lekkages in de waterleiding. We weten precies wat er moet gebeuren. Dit doen wij door bijvoorbeeld vochtmetingen uit te voeren

Heb je op dit moment dus het idee dat er mogelijk sprake is van een lekkage? Of wil je het zeker voor het onzekere nemen en het gewoon eens een keer laten testen? Neem dan nu contact met ons op voor een afspraak. Als lekdetectiebedrijf gaan we graag voor je kijken wat de status van de waterleiding precies is. Zo hoef je je geen zorgen meer te maken over de mogelijke eerdergenoemde nadelige gevolgen.

LEK DETECTIE GEZOCHT?

Wij begrijpen dat uw lekkage voor grote problemen kunnen zorgen. Daarom is ons team van specialisten erop toegerust om uw lekkage accuraat en zo spoedig als mogelijk in kaart te brengen. Wij leveren duidelijke rapportages en in dien mogelijk kunnen wij u adviseren over de eventuele vervolgstappen.

Wij zijn dan ook uw beste partner voor iedere lek detectie

WIJ DETECTEREN VAKKUNDIG EN SNEL UW LEK

De juiste expertise

Ons team heeft meer dan 20 jaar ervaring met het opsporen van elk lek

Kosten besparend

Zonder hakken of breken weet u waar uw lek zit en verdere schades kunnen vermeden worden

Gerustheid

U krijgt een uitgebreid lek detectie rapport met aanbevelingen